ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สรรพคุณของแก่นตะวัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิเดช น้ำทิพย์
คำสำคัญ สรรพคุณ;แก่นตะวัน
หน่วยงาน จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แก่นตะวันหรือทานตะวันหัวมีชื่อเรียกภาษาไทยว่า แห้วบัวตอง มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือ และต่อมา ภายหลังได้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกาและทางยุโรป ประเทศไทยมีการนำเข้ามาปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2539 ต่อมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำสายพันธุ์ของพืชชนิดนี้เข้ามาทดลองปลูก 24 สายพันธุ์ และทำการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อย ๆ ในหัวของแก่นตะวันนั้นมีสารอินนูลินซึ่งเป็นอาหารที่มีสารเส้นใยสูง ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน ลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด และโรคหัวใจ สร้างภูมิคุ้มกันโรคจึงนับว่าเป็นพืชอาหารเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8Cp0WUbPrHo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สรรพคุณของแก่นตะวัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง