ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตอซัง ตอข้าวต่อชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพโรจน์ พ่วงทอง
คำสำคัญ ข้าว;ตอซังข้าว
หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาย้อย จ.เพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทำนาแบบตัดตอซัง สาเหตุเกิดจากการที่เกษตรกรได้รับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กันยายนของทุกปี หลังจากทำนาปรับแล้วจึงไม่คิดที่จะทำการไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงไปใหม่เพราะกลัวน้ำจะท่วมเหมือนทุกปี จึงทดลองตัดตอซังข้าวดู เพื่อให้ข้าวแตกหน่อใหม่อีกครั้ง แล้วปล่อยน้ำให้ท่วมทั้งแปลงนาข้าว หลังจากนั้นต้นข้าวจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่ สามารถให้ผลผลิตดีประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ไม่ต้องไถ และไม่ต้องเสี่ยงกับน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=OGyg3ZJMBpI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ตอซัง ตอข้าวต่อชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง