"นวัตกรรมอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ"

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "นวัตกรรมอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ"
เจ้าของผลงาน :  เอียด จารุรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นวัตกรรมอ่างอาบน้ำ, ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน :  บริษัท Bath Room Design จำกัด
คำอธิบาย :  ปัจจุบันผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปี ทั้งในประเทศ และ ทั่วโลกมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นกว่า 3 เท่า ใน 30 ปีข้างหน้า ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุมีมากขึ้น และบางครั้งเป็นอันตรายร้ายแรง บริษัท Bath Room Design จำกัด จึงคิดค้นนวัตกรรมอ่างอาบน้ำที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และรองรับจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจากอ่างอาบน้ำทั่วไปในท้องตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=RGNtjnfwAG0
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 
Creative Commons License
"นวัตกรรมอ่างอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710