ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เราสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่ออะไร (Displaying dreams)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง LG Thailand
คำสำคัญ สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่ออะไร
หน่วยงาน LG Thailand
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย บางคนมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่อยากเห็น แต่บางคนไม่มี เพื่อให้ความฝันของเด็กกลุ่มหนึ่งเป็นไปได้ LG ได้เข้าไปสัมภาษณ์ และตั้งคำถามถึงสถานที่ที่เด็ก ๆ อยากจะไปเห็นสักครั้ง แล้วทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพเหล่านั้นด้วยตา แม้มีข้อจำกัดปิดกั้นที่ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางไปไหนได้ แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อจำกัดในการมองเห็น เพราะเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ทำให้ทุกการมองเห็นเป็นไปได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DJoOAuzyUG0
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง