ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พะโยม ชิณวงศ์
คำสำคัญ เด็กพิการ;เด็กด้อยโอกาส
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เริ่มได้รับความสนใจและการเข้ามาดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับการเพิ่มจำนวนของพวกเค้าเหล่านี้ เด็กพิการและด้อยโอกาสจะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างพิเศษ ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ การดูแลสุขภาพและจิตใจ เพื่อให้พวกเค้าได้พัฒนาศักยภาพของพวกเค้าที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญจะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียม และการยอมรับของสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6CuJpPVwvyA
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง