ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแปรรูปยางพารามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ พิชญากร
คำสำคัญ ยางพารา;การแปรรูปยางพารา;เวชสำอาง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การแปรรูปยางพารามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางเป็นผลงานวิจัย ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาภาวะยางพาราล้นตลาดโลกและทำให้ยางพาราตกต่ำ จึงมีการต่อยอดงานวิจัยยางพาราให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ด้วย โดยการสกัดเอาสารที่ทำให้แพ้ในน้ำยางพาราออกมาก่อน หลังจากนั้นจึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางหลายอย่าง อาทิเช่น มาสค์พอกหน้าแบบเพสต์ แผ่นแปะผิวหนังชนิดเมทริกซ์ เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในยางพาราจึงส่วนเ¬สริมให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในท้องตลาด ถือเป็นการเปิดประตูใหม่ให้กับยางพาราของไทยด้วยฝีมือของนักวิจัยไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mQedm2IvBYM
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การแปรรูปยางพารามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง