ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สเปรย์พ่นเคลือบจอกยางพารา... นวัตกรรมจากสวนยางพาราสู่ตึกสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
คำสำคัญ สเปรย์พ่นเคลือบ;จอกยางพารา;นวัตกรรม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผู้ประกอบการมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บสารเคลือบผิวและการยึดติดเกาะของน้ำยางเคลือบจอกยางนาโนเพื่อใช้จอกยางและใส่น้ำยางได้ไม่ยึดติดกับพื้นผิวและยืดอายุสาร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CBOdIVCQkEc
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สเปรย์พ่นเคลือบจอกยางพารา... นวัตกรรมจากสวนยางพาราสู่ตึกสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง