ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกวิทย์ บุณยศิวาพงศ์
คำสำคัญ ระบบจัดการคลังสินค้า;เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ประกอบด้วยตัวควบคุม RFIDและตัวอ่านรีดเดอร์ RFIDสินค้า นำRFIDรีดเดอร์ ไปสแกนสินค้าทั้งหมดสินค้าทั้งหมดจะถูกส่งข้อมูลผ่านไวท์เล็ตเน็ตเวิร์คไปยังเว็ปแอปพลิเคชั่นเพื่อทำการขายสินค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7jZ0bm7cZRo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง