ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนตะไคร้เงินล้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พยนต์ มูลเกิด
คำสำคัญ สวนตะไคร้;เงินล้าน
หน่วยงาน จังหวัดสระบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ตะไคร้ เป็นพืชที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ลงทุนน้อย และมีช่องทางทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่คนไทยบริโภคตะไคร้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องแกง ในการปลูกสามารถใช้แรงงานของคนในครอบครัวสัก 1-2 คนก็พอ จะลงปลูกแบบทำร่องน้ำหรือปลูกเป็นไร่แล้วให้น้ำโดยใช้สปริงเกอร์ ถ้าลงทุนใหม่ ๆ ก็ตกไร่ละ 5,000 บาทรวมระบบน้ำ แต่ถ้ามีต้นพันธุ์แล้วก็ลงทุนไร่ละ 2,000 บาทเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RKJ_d5jwShs
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สวนตะไคร้เงินล้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง