ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.นฤมล มาแทน
คำสำคัญ ไม้ยางพารา;ยางพาราสูตรหอม
หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนานเป็นวัสดุแนวใหม่ที่ได้จากการเคลือบไม้ยางพาราด้วยสารจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนำมาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราปราศจากเชื้อราเพื่อสุขภาพ เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของเล่นเด็ก วัสดุไม้ให้ความหอมในรถยนต์ นอกจากนี้ไม้ยางพาราที่มีความหอมยังมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อราแมลง รวมถึงช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ อีกทั้งยังสามารถนำมาล้างทำความสะอาดได้ง่ายหลายครั้งโดยความหอมยังคงอยู่ จึงเป็นวัสดุแนวใหม่เพื่อสุขภาพ และช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ไม้ยางพาราสูตรหอมยาวนาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง