ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ แย้;เกาะแสมสาร;ความหลากหลายทางชีวภภาพ;อพ.สธ.
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ทำการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติจากยอดเขาถึงใต้ทะเล การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติจึงได้เริ่มต้นขึ้นจากเกาะแสมสาร ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์ แย้จึงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าทำไมถึงไม่มีการเพาะเลี้ยงแย้จึงเป็นที่มาของการศึกษาชีววิทยาของแย้เพื่อการเพาะเลี้ยง การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nuu5dC8PMFE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง