ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำสำคัญ สวนทุเรียน;ระบบการจัดการน้ำ;จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แปลงอนุรักษ์ทุเรียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี เจ้าของสวนทุเรียนได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและมีการดูแลระบบการรดน้ำในสวนทุเรียนที่ดี ด้วยเทคโนโนโลยีและอุปกรณ์จัดการน้ำ จากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=guL5YqhYoDM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสวนทุเรียนด้านระบบการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง