ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ดีมีที่ไหน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมเกียรติ พิบูลย์ผล
เจ้าของผลงานร่วม สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์ , ประมง สีสนิท
คำสำคัญ ปลานิลพันธุ์จิตรลดา;ปลานิล;การปรับปรุงพันธุ์
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำประมง, กระชังทับทิมทอง จ.บุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปลานิลจิตรลดา 3 พัฒนามาจากสายพันธุ์กิ้ฟของต่างประเทศ เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2536- ปัจจุบัน ปลาเจริญเติบโตได้ดีกว่าสายพันธุ์นำเข้า 30-40% ขั้นตอนการแปลงเพศปลานิล รวบรวมไข่ปลานิลโดยเคาะปากแม่ปลา แบ่งระยะไข่ปลานิล ระยะที่ 1 ไข่สีเหลืองทั้งฟอง ระยะที่ 2 ไข่สีเหลืองมีจุดดำรอบๆ ไข่ ตาเป็นจุดดำ 2 จุดเห็นชัดเจน ระยะที่ 3 ไข่สีน้ำตาล สังเกตเห็นตาและหางชัดเจน ระยะที่ 4 ลูกปลาที่ฟักเป็นตัวแต่ยังมีจุดไข่แดงติดอยู่ ระยะที่ 5 ลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว ถุงไข่แดงยุบและว่ายน้ำได้ นำไข่ปลานิลมาล้างทำความสะอาดด้วยด่างทับทิม นำไปชั่งและบันทึกผล นำไข่ปลานิลมาฟักในระบบเพาะฟัก ให้อาหาร 21-25 วัน วันละ 5 ครั้ง หลังจากให้ฮอร์โมนครบแล้ว ย้ายไปอนุบาลในบ่อดิน 10-15 วัน จึงรวบรวมลูกปลาเพื่อจำหน่าย การบรรจุปลาในถุงต้องอัดออกซิเจนให้เพียงพอมัดถุงให้แน่น เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจ.บุรีรัมย์ เลี้ยงปลาเล็ก 20,000 ตัวในเวลา 3 1/2- 4 เดือน ขนาด 1 ตัว/กก. ขายได้กระชังละมากกว่า 10,000 บาท สร้างรายได้ดีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xDJBI1EB-Ic
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ดีมีที่ไหน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง