"ถั่งเช่าสีทอง" เห็ดมูลค่าสูงที่เพาะเองได้ไม่ยาก

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "ถั่งเช่าสีทอง" เห็ดมูลค่าสูงที่เพาะเองได้ไม่ยาก
เจ้าของผลงาน :  ธนัชญา เกณฑ์ขุนทด
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ถั่งเช่าสีทอง, เห็ดมูลค่าสูง, เพาะเองได้ไม่ยาก
หน่วยงาน :  วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
คำอธิบาย :  เห็ดถั่งเช่าได้รับความนิยมและมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคต่าง ๆ รวมถึงบำรุงร่างกาย แต่เห็ดถั่งเช่าดั้งเดิมที่นำเข้าจากประเทศจีนมีราคาจำหน่ายสูง ล่าสุดวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับปรุงสูตรและพัฒนาวิธีการเพาะเห็ดถั่งเช่าด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ยังคงสรรพคุณไม่แพ้เห็ดถั่งเช่าต้นตำรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=idzJ8b3AVlk
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
"ถั่งเช่าสีทอง" เห็ดมูลค่าสูงที่เพาะเองได้ไม่ยาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710