ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเมล็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
คำสำคัญ โรคพืช;เชื้อราไตรโคเดอร์มา
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในจำพวกเชื้อราชั้นสูง อาศัยอยู่ในดิน และเป็นเชื้อราที่สามารถช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพืช และยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และชักนำให้ต้นพืช มีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืช ทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด เป็นชนิดเม็ด เพื่อสะดวกต่อการใช้และการเก็บรักษา ซึ่งคุณสมบัติของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสด และชนิดเม็ดนั้น มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราเหมือนกัน จึงจัดได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรผู้สนใจการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7UtVdHz02gs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเมล็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง