ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิตา บุญศิริ
คำสำคัญ มะม่วงน้ำดอกไม้/การส่งออก
หน่วยงาน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เทคโนโลยีการจัดการมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับส่งออก โดยมีขั้นตอนต่างๆ เช่น การคัดความแก่อ่อน การทำความสะอาด การจุ่มน้ำร้อน การบรรจุ และการขนส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wodBHF_1xwo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง