ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคนิคในการปรับปรุงคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลสให้เหมาะต่อการนำมาใช้ทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
คำสำคัญ น้ำมะพร้าว;ไบโอเซลลูโลส;เครื่องสำอาง;การแพทย์;การอบรม
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การจัดการอบรมนักวิจัย เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้สนใจให้ทราบถึงประโยชน์ ถ่ายทอดกระบวนการเก็บและปรับปรุงคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลสของการแปรรูปน้ำมะพร้าวแก่ที่เหลือทิ้งเพื่อใช้ในทางการแพทย์และเพื่อให้เหมาะสมสำหรับใช้ทางการแพทย์และเครื่องสำอางค์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคนิคในการปรับปรุงคุณสมบัติของไบโอเซลลูโลสให้เหมาะต่อการนำมาใช้ทางการแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง