ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กล้วยไม้ วาริน วาริน ทนร้อนออกดอกตลอดปี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
คำสำคัญ กล้วยไม้พื้นเมือง;ขยายพันธุ์กล้วยไม้;กล้วยไม้พันธุ์วาริน
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทำวิจัยพันธุ์กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ผสมกับกล้วยไม้พันธ์พื้นเมือง พันธ์แดงอุบลฯโดยทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนพลาเซนตาและไข่อ่อน ภายในรังไข่ของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘เวดดิ้ง โพรมีเนด ในสภาพปลอดเชื้อและควบคุมสภาวะแวดล้อม ทำให้มีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถปลูกเลี้ยงเจริญเติบโตเร็ว และออกดอกได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส วาริน วาริน เป็นกล้วยไม้พันธุ์หนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถปลูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=VlWH41pl-r8 https://www.youtube.com/watch?v=VlWH41pl-r8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กล้วยไม้ วาริน วาริน ทนร้อนออกดอกตลอดปี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง