ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถังเช่า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สมศักดิ์ ศิวิชัย
คำสำคัญ ถังเช่า
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยิชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ถังเฉ้า ชื่อจริง ๆ ก็คือ ตังถั่งแห่เช่า หรือที่เราเรียกกันอีกชื่อว่า "ถั่งเช่า" แปลเป็นไทยได้ว่า "ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า" ที่ถูกเรียกว่า "หญ้าหนอน" ก็เพราะว่า ยาสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน ซึ่งเป็นตัวหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hepialus armoricanus Oberthiir และบน ตัวหนอนนั้น มีเห็ดชนิดหนึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. เจริญเติบโตอยู่ เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้ในฤดูหนาวนั้นจะเหมือนหนอนแต่ฤดูร้อนกลับงอกเป็นต้นหญ้าได้ จึงถูกเรียกว่า "หญ้าหนอน"
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5EZr48gRrnE
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง