ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการควบคุมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ และอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เชาวลิต มิตรสันติสุข
คำสำคัญ การแพทย์;ระบบควมคุม;อุตสาหกรรม
หน่วยงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟาและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย สามารถนำหุ่นยนต์ไปทดแทนมนุษย์ทางการแพทย์ทดแทนช่วยผ่าตัดและยังช่วยทางการบำบัด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=PqCOmCpPG24
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ระบบการควบคุมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ และอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง