เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบหมุนเวียน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบหมุนเวียน
เจ้าของผลงาน :  ปกรณ์เกียรติ ธัญทวีวรรณ, ศิริพงษ์ ธัญทวีวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า
หน่วยงาน :  จ.บุรีรัมย์
คำอธิบาย :  เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบหมุนเวียน หลักการทำงานของเครื่องกลกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าระบบน้ำหมุนเวียน ที่จริงไม่มีอะไรยุ่งยาก ทั้งชุดประกอบด้วยแทงก์น้ำ 3 แทงก์มีท่อน้ำต่อถึงกัน และกังหันขนาดใหญ่ 3 ตัว เริ่มต้นทำงานด้วยการสูบน้ำครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ใส่ให้เต็มทั้ง 3 แทงก์ จากนั้นปล่อยน้ำไหลลงมาตามท่อจากแทงก์บนสุด สู่แทงก์กลาง และแทงก์ล่าง พร้อม ๆ กับให้แรงน้ำหมุนกังหันไปด้วย โดยแกนของกังหันชุดหนึ่งต่อกับเฟืองทดรอบให้หมุนเร็วขึ้น เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากการทดสอบหลายครั้ง ก็เชื่อได้ว่าระบบนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง ด้วยหลักการคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคอง และได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=BW6wO-Oaflg
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำแบบหมุนเวียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710