" น้ำมันมะพร้าวแก้โรคความจำเสื่อม "

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  " น้ำมันมะพร้าวแก้โรคความจำเสื่อม "
เจ้าของผลงาน :  ปานเทพ พังพงษ์พันธ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   น้ำมันมะพร้าว, โรคความจำเสื่อม
หน่วยงาน :  โครงการธรรมาภิวัตน์
คำอธิบาย :  อาการขี้ลืมเป็นอาการที่เกิดได้กับทุกคน แต่อุบัติการณ์จะเพิ่มมากขึ้น ในผู้สูงอายุ แม้ว่าจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่มีผู้ใดระบุได้อย่างถูกต้องว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่ประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่มีอยู่ พอที่จะกล่าวได้ว่าเกิดจากการที่เซลล์สมองถูกรบกวน ทำให้เกิดความต้านทานต่ออินซูลินในการนำน้ำตาลเข้าไปเป็นอาหารให้แก่เซลล์สมอง น้ำมันมะพร้าวสามารถแก้อาการขี้ลืมได้โดยมีการพบว่าไตรกลีเซอไรด์สายโซ่ปานกลาง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของความทรงจำในผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องความเสื่อมของความทรงจำที่รุนแรง เช่น โรคอัลไซเมอร์ และไม่ใช้เวลานานเป็นเดือน หรือเป็นวันในการรักษา แต่เป็นเวลาเพียง 40 นาทีของการใช้เพียงครั้งเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=mnwjPZ-OCCk
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
" น้ำมันมะพร้าวแก้โรคความจำเสื่อม " is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710