ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสระแก้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการ;ทรัพยากรน้ำ;จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เป็นพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 9,350 ไร่ ความจุ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันเก็บน้ำอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ 2559 น้ำส่วนหนึ่งที่เก็บจะถูกส่งไปรักษาระบบนิเวศในคลองพระสะทึง และจะถูกส่งไปยังอำเภอวังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ และไหลลงสู่อำเภอเมืองต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wSlvrfNREr4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสระแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง