ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ กิจกรรมที่ 4 แมลงและสัตว์ขาปล้องกับความสำคัญในระบบนิเวศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา
เจ้าของผลงานร่วม กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำสำคัญ แมลง;สัตว์ขาปล้อง;ระบบนิเวศ
หน่วยงาน กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ในกิจกรรมค่าย "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งแมลงเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการผสมเกสรของดอกไม้ต่าง ๆ เป็นพืชพรรณธัญญาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์โลกอื่น ๆ และแมลงยังเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบของห่วงโซ่อาหาร โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลง ชนิดของแมลง องค์ประกอบต่าง ๆ ของแมลง และวิธีการอนุรักษ์แมลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_32OZbrPuQs&list=PLzjtALVnnEgC2JnsEtWOH421_lOJhmTQE&index=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ กิจกรรมที่ 4 แมลงและสัตว์ขาปล้องกับความสำคัญในระบบนิเวศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง