ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. กิจกรรมที่ 6 ความหลากหลายของปักษาพรรณและการจำแนกชนิดเพื่อการศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีณา เมฆวิชัย
เจ้าของผลงานร่วม กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำสำคัญ ความหลากหลาย;ปักษาพรรณ;อพ.สธ.
หน่วยงาน กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ในกิจกรรมค่าย "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการพานักศึกษามาเรียนรู้และรู้จักนกรอบ ๆ ตัว ในเบื้องต้นให้รู้จักนกในถิ่นที่อาศัยที่แตกต่างกัน คือ นกในเมือง นกในสวน นกในทุ่งโล่ง นกในแหล่งน้ำ นกชายเลน นกทะเล และนกป่า ซึ่งนกเหล่านี้จะมีชนิดที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=trRhOKD5wSM&list=PLzjtALVnnEgC2JnsEtWOH421_lOJhmTQE&index=5
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. กิจกรรมที่ 6 ความหลากหลายของปักษาพรรณและการจำแนกชนิดเพื่อการศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง