ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแป้งปั้นจากเปลือกทุเรียนสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.อภิรัติ โสฬศ
คำสำคัญ เปลือกทุเรียน;แป้งปั้นจากเปลือกทุเรียน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย จากการที่ทุเรียนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอันดับ1ของไทย ทำให้มีเปลือกทุเรียนเป็นขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรมากมาย จึงเกิดงานวิจัยเพิ่มค่าเปลือกทุเรียนโดยทดลองเอาส่วนสีขาวของเปลือกมาทำเป็นแป้งปั้น เพื่อประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เช่น ขนมนามมงคล(ทองม้วน ทองหยิบ) ดอกไม้ไทยกลิ่นหอม และศิลปะประดิษฐ์อื่นๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้แป้งเปลือกทุเรียนที่วิจัยและพัฒนาเป็นศิลปะประดิษฐ์ที่สร้างรายได้แก่ชุมชนด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zzS3KnQgRh4
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง