ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
คำสำคัญ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ;ราชมงคลศรีวิชัยตรัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือพิพิธภัณฑ์ห้างเป็นส่วนนิทรรศการแสดงถึงสัตว์ที่ตายแล้ว เช่น ปลาพยูน และสัตว์ทะเลอื่นๆ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์จับปลาของชาวประมงพื้นบ้านด้วย ส่วนที่สองคือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวม พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเล จึงถือได้ว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางการศึกษาที่น่าสนใจของจังหวัดตรัง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5l5ztjbpBdo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง