ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกกล้วยหอมทองส่งออกแทนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิสูตร คันทรักษา
คำสำคัญ ปลูกกล้วยหอมทอง;ส่งออก;ยางพารา
หน่วยงาน จ.สุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกกล้วยหอมแซมในร่องสวนยางพารา จำนวน 3 ไร่เศษ ซึ่งสามารถปลูกได้ 1,000 ต้น ด้วยต้นทุนค่าน้ำ ค่าปุ๋ย และพันธุ์กล้วยรวม 48,000 บาท ใช้ระยะเวลาเจริญติบโต 8 เดือน เก็บผลผลิตครั้งแรกได้ 160,000 บาท ซึ่งได้มากกว่าต้นทุนถึง 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับรายได้เมื่อขายยางพารา และสามารถตัดเก็บผลผลิตกล้วยหอมทองได้ ทุกสัปดาห์ และส่งขายให้กับสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสารที่รับประกันราคากล้วย ที่ผ่านมาตรฐานการส่งออก ที่มีขนาด 10 ลูกต่อหวี มีน้ำหนักรวม 1.2 กิโลกรัม ในราคา 13.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ซึ่ง เฉลี่ยแล้วประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zMBxvZuycAQ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ปลูกกล้วยหอมทองส่งออกแทนยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง