ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แทนนินสารสกัดจากมันสำปะหลังป้องกันแมลง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ
คำสำคัญ แทนนิน;สารสกัด;มันสำปะหลัง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ป้องกันแมลงปา­กกัดและปากดูด ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mVdW273obmo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


แทนนินสารสกัดจากมันสำปะหลังป้องกันแมลง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง