ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือล็อบสเตอร์น้ำจืดรายได้ดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชูชาติ เวียนเสี้ยว
คำสำคัญ เลี้ยงกุ้งก้ามแดง;ล็อบสเตอร์น้ำจืด;รายได้ดี
หน่วยงาน จ.ลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สีแดงที่เด่นชัดบนก้ามทำให้เป็นที่รู้จักในไทยว่ากุ้งก้ามแดง หรือกุ้งมังกรน้ำจืดสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่เกษตรกรหลายคนได้ให้ความสนใจเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงสามารถเพาะเลี้ยงในกล่องโฟมหรือสระน้ำชั่วคราวที่ทำจากก้อนปูน และแผ่นผ้าใบพลาสติก ใช้ท่อพลาสติกพีวีซีเป็นรัง ให้กับกุ้งเข้าไปอยู่อาศัย จากนั้นจะติดตั้งระบบออกซิเจน ส่วนการให้อาหารก็จะให้อาหารสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด และให้อาหารเสริมเป็นข้าวสวย กล้วยน้ำว้า แครอท หรือไส้เดือน เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=MigJDfVdQbU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือล็อบสเตอร์น้ำจืดรายได้ดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง