ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปลาในบ่อซีเม็นต์ (ประมงตู้ร้อน)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง
คำสำคัญ การเลี้ยงปลาดุก;บ่อซีเม็นต์
หน่วยงาน สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในปัจจุบันการเลี้ยงปลานับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งโดยการเลี้ยงปลาไว้เพื่อ เป็นอาหาร และสามารถเป็นกิจกรรมรองรับการอพยพกลับของแรงงานที่ยังว่างงานให้กลับมาทำงานในพื้นที่หรือท้องถิ่นของตนเองได้ ประมงตู้ร้อนหรือ การเลี้ยงปลาในบ่อซีเม็นต์เป็นการเลี้ยงโดยใช้พื้นที่ไม่มากนักและสามารถเลี้ยงได้เกือบทุกที่ ส่วนใหญ่เป็นการนำเอาพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยหรือปลาดุกรัสเซียมาเพาะเลี้ยง เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายทนต่อสภาวะแวดล้อม เจริญเติบโตได้ดี เมื่อเทียบกับปลาดุกพันธุ์อื่น ๆ และใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=eX8q8aj46YE
สาขาการวิจัย -

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Array to string conversion

Filename: search/result_search.php

Line Number: 152

Array

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://www.thai-explore.net/images/cc_banner/6.png"></a><br>การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเม็นต์ is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License</a>.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง