ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นริศรา สวยรูป
เจ้าของผลงานร่วม เทอดศักดิ์ คำเหม็ง , มนต์ชัย ดวงจินดา , พิชรัตน์ แสนไชยสุริยา , ชาคริต อ่อนเบ้า , กรรภิรมย์ ตราเงิน , ปินา สุขเจริญ , ประจักษ์ บุษดี
คำสำคัญ ไก่พื้นเมือง;การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมักมีปัญหาเรื่องโรค การจัดการ ฯลฯ ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงจัดทำโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในเรื่องไก่พื้นเมือง อาทิ ไก่พื้นเมืองเลี้ยงง่ายกว่าไก่พันธุ์ ทนต่อโรค หาอาหารได้เอง เลี้ยงปล่อยได้ มีคุณภาพเนื้อดีกว่า ขณะที่ไก่พันธุ์จะมีกรดยูริกและคอเลสเตอรอลมากกว่า ไก่พื้นเมืองหาอาหารได้เอง เกษตรกรมักเพิ่มข้าวเปลือก ข้าวสาร การขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองมี 2 วิธีคือ การผสมตามธรรมชาติ และการผสมเทียมโดยการรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แล้วฉีดที่แม่พันธุ์จะได้ไข่นำไปฟักเป็นตัวไก่ ด้านการป้องกันโรค โรคนิวคาสเซิล ทำวัคซีนไก่อายุ 4 สัปดาห์หยอดที่ตาหรือจมูก และอหิวาห์เป็ดไก่ ทำวัคซีนไก่อายุ 12 สัปดาห์ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหน้าอก การจัดการเลี้ยงไก่เล็กควรเปิดไฟเพื่อให้ไก่อบอุ่น ทำวัคซีนตามโปรแกรม การเลี้ยงไก่รุ่นทำวัคซีน ควบคุมอาหารเพราะหากน้ำหนักมากเกินไปจะผสมติดยาก ส่วนการเลี้ยงไก่พ่อ-แม่พันธุ์ ทำวัคซีนและควบคุมอาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LEH3YFx3674&spfreload=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง