ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พริกแกงบ้านคลองฝรั่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทับทิม ภูสมศรี
เจ้าของผลงานร่วม หุสนา ง๊ะสมัน , กฤตชัย ฉัตรานุภาพ , ธนพร ภูเจริญ , นุสรา ชาติเวียง , เบญจวรรณ ทองกี่ , ปาริฉัตร หวังนิมิตดี , ปิยฉัตร ละอองนวล , พิรุฬรัตน์ บัวเพชร , เสาวรัตน์ เรืองขนาบ
คำสำคัญ น้ำพริกแกง;พริกแกงบ้านคลองฝรั่ง
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงบ้านคลองฝรั่ง ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี พบว่า ผู้บริโภคนิยมผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มแม่บ้านบ้านคลองฝรั่ง มีรสชาติดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตฯ ส่งผลิตภัณฑ์ที่ร้านขายของชำ รถเร่ขายกับข้าว ย่านปทุมธานี และอยุธยา มียอดขาย 15,000 -17,000 บาท/สัปดาห์ กลุ่มวิจัยทดลองออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชอบมากที่สุด คือ แผงพลาสติกแบบแขวนโชว์สินค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ILwNxJeAc34
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พริกแกงบ้านคลองฝรั่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง