ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมยาง เพื่อลดของเสียในการผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
คำสำคัญ นวัตกรรมยาง;ของเสียในการผลิต
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสด­ุแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบ Glass โดยการดึงเนื้อยางออกจากน้ำและของเสีย จนไม่เกิดของเสียในกระบวนการผลิต สำหรับโครงการในอนาคตที่กำลังพัฒนาคือ E-Latex คาดว่าจะพัฒนาเสร็จภายใน 3- โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำยางที่มีความปลอดภ­ัยสูง และลดความเป็นพิษของสารเคมีในการผลิต ซึ่งเป็นประเด็นการค้าที่โจมตียางธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Y99RQmTGdQ0
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


นวัตกรรมยาง เพื่อลดของเสียในการผลิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง