ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปูพื้นบ่อด้วยยางพารา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. อาซีซัน แกสมาน
คำสำคัญ ปูพื้นบ่อ;ยางพารา
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปูพื้นบ่อด้วยย­างพาราของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักประสานง­านวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ ณ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เมื่อ 19 ก.พ.2556
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Zh1UhiTgRhI
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ปูพื้นบ่อด้วยยางพารา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง