ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องมอเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์
คำสำคัญ เครื่องมอเตอร์;คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย วัดสัญญาณจากหัวใจซึ่งกำเนิดไฟฟ้าให้เราใช้กับผู้ป่วยห้อง ไอ ซี ยู สามารถวัดสัญญาณหัวใจและเปอร์เซนต์ออกซิเจน ในเลือดและสามารถวัดอัตราการหายใจได้ พัฒนาทดแทนเครื่องมือที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CRJIgSQx9wQ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องมอเตอร์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง