ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งอ­อก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณี รอดลอย
คำสำคัญ ปลาสวยงาม;การเพาะเลี้ยง;การส่งออก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย วิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งออก เงื่อนไข ข้อควรรู้ต่างๆ ที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับปลาสวยงาม เช่น ปลากัด ปลาหางไหม ปลาทอง ปลาคราฟ เงื่อนไข เราต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การขึ้นทะเบียนฟาร์ม การตลาด การส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาสวยงามได้กับผู้ส่งออกที่มีรายชื่อให้ไว้กับกรมประมง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=bBBKbZRnqsY
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการส่งอ­อก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง