การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน
เจ้าของผลงาน :  วสันต์ อินคล้าย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การเลี้ยงปลา, ประหยัดต้นทุน
หน่วยงาน :  จ.ราชบุรี
คำอธิบาย :  เทคนิคการเลี้ยงปลาแบบประหยัดต้นทุน ใช้ค่าอาหารแค่ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเศษอาหารในท้องถิ่น และ เศษเนื้อสัตว์ ใช้อาหารสำเร็จรูปน้อย แต่ขายปลาดุกได้ต่อเนื่องเดือนละ 3 หมื่นบาท ส่วนปลาสวาย ปลาจะระเม็ดน้ำจืด และปลานิล สร้างรายได้ปลายปีอีก 2 - 2.8 แสนบาท .และเทคนิคการเลี้ยงปลาแต่ละอย่างรวมกัน พร้อมแนวคิด เชิงเศรษฐศาสตร์ เลี้ยงปลายุคใหม่อย่างไรให้ไม่ขาดทุน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=fgFIElC3h2I
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
การเลี้ยงปลา แบบประหยัดต้นทุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710