ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุ่งโรจน์ เวชสิทธิ์
คำสำคัญ ปลูกแตงเมล่อน;ดาดฟ้า
หน่วยงาน จ.สมุทรปราการ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ คุณรุ่งโรจน์ฯ ได้ขยายเวลาปลูกไปถึง 168 กระถาง ในพื้นที่ 100 ตร.เมตร สำหรับผู้สนใจแนะนำ ให้ปลูก 20 กระถางก่อนลงทุนประมาณ 25,000 -30,000 บาท จะได้ชั้นปลูกพร้อมหลังคาพลาสติก เครื่องปลูก ปั๊มและระบบน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jE0H-166Jw4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง