ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า
เจ้าของผลงาน :  รุ่งโรจน์ เวชสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปลูกแตงเมล่อน, ดาดฟ้า
หน่วยงาน :  จ.สมุทรปราการ
คำอธิบาย :  การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ซึ่งให้ปุ๋ยทางระบบน้ำ คุณรุ่งโรจน์ฯ ได้ขยายเวลาปลูกไปถึง 168 กระถาง ในพื้นที่ 100 ตร.เมตร สำหรับผู้สนใจแนะนำ ให้ปลูก 20 กระถางก่อนลงทุนประมาณ 25,000 -30,000 บาท จะได้ชั้นปลูกพร้อมหลังคาพลาสติก เครื่องปลูก ปั๊มและระบบน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้า ความเป็นกรดเป็นด่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=jE0H-166Jw4
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ปลูกแตงเมล่อนบนดาดฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710