บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา
เจ้าของผลงาน :  โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บัตรนักเรียน, ระบบ RFID
หน่วยงาน :  โรงเรียนศรีวิทยา สทิงพระ สงขลา
คำอธิบาย :  ใช้เครื่องความถึ่วิทยุซึ่งภายในบัตรมีชิพทีมีข้อมูลอยู่ด้านในเพื่อนำข้อมูลที่อยู่ในบัตรส่งไปในเครื่องอ่านบัตรที่ใช้อ่านกับเครื่อง RFID คือเครื่องจะอ่านเลขจากบัตรจากเครื่องไปใส่ไว้ยังโปรแกรมที่กำหนดไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=iTwXv3kDoVk
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, การศึกษา
 
Creative Commons License
บัตรนักเรียน RFID โรงเรียนศรีวิทยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710