ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โปรแกรมวัดขนาดปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
คำสำคัญ โปรแกรมวัดขนาด;ปลา
หน่วยงาน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โปรแกรมวัดขนาดปลา Smart Fish Smart Kits application ที่สามารถวัดความยาว และประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำ พร้อมคำนวณสูตรอาหาร ผ่านมือถือระบบแอนดรอย์ เพื่อลดปัญหาการจับสัตว์น้ำมาวัด และชั่งน้ำหนัก ซึ่งทำให้บอบซ้ำ หรือตายได้ เนื่องจากความเครียด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=su6OclnwtSc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โปรแกรมวัดขนาดปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง