ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ฝึกฝน: เกมแอนิเมชันช่วยบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ เกมแอนิเมชัน;บำบัดผู้ป่วย;ผู้ป่วยอัมพฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันมีผู่ป่วยอัมพฤษ์ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าห้าหมื่นรายต่อปีการที่ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยอีกครั้งต้องอาศัยการบำบัดอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนร่างกายผ่านเกมส์แอนิเมชั่นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นอกจากจะฝึกได้อย่างเพลิดเพลินแล้วยังช่วยให้เพิ่มจำนวนการฝึกได้ด้วยปกติแล้วการบำบัดผู้ป่วยด้วยเกมแอนิเมชั่นมีราคาสูงผู้ป่วยจำนวนมากม่สามารถเข้าถึงได้รวมทั้งไม่สามารถนำไปใช้ที่บ้านเพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผลงานวิจัยฝึกฝนหรือบำบัดผู้ป่วยอัมพฤษ์ด้วยเกมแอนิเมชันเป็นทางเลือกใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้สเก็ตบอร์ดสำหรับใช้ส่วนแขนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์โดยเพิ่มอุปกรณ์การตรวจจับการเคลื่อนที่บนพื้นโต๊ะราบและการบิบมือสัญญาณทั้งสองใช้เป็นคำสั่งเพื่อควบคุมเกมแอนิเมชั่นทำงานบนแอนดรอยแท็ปแล็ตและแอนดรอยทีวีคือผู้ป่วยสามารถกลับไปบำบัดที่บ้านได้โดยที่แพทย์สามารถติดตามการใช้ผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EuDVW2mhuqw&list=PLPKRJQGqtCWtvxfn3om_psu-0mkkKzVEX&index=10
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ฝึกฝน: เกมแอนิเมชันช่วยบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง