ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ช็อบ ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยระดับภาคใต้ประจำปี 2558
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา , ดร.ปภัศร์กรณ์ อารียกุล
คำสำคัญ ช็อบ ชิม เที่ยว ภาคใต้;มหกรรมงานวิจัย
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ เตรียมพร้อมจัด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดงานครั้งนี้นำเสนอผลงานวิจัยของภาคใต้ใน 8 ประเด็นคือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อาหาร สุขภาพ ภัยพิบัติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สังคมพหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น ยังมี High Light ของงานคือการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ บังคับเครื่องบินไร้คนขับ(UAV) ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=vzfShrzfhNo
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ช็อบ ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย มหกรรมงานวิจัยระดับภาคใต้ประจำปี 2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง