ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวพื้นเมือง ของดีเมืองอุดร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรรจนา ด้วงแพง
คำสำคัญ ข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ข้าวพื้นบ้านแต่ละสายพันธุ์ต่างมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ข้าวบางสายพันธุ์มีคุณสมบัติเด่น เช่น ข้าวเล้าแตก เป็นข้าวทีให้ผลผลิตสูง แปรรูปได้หลากหลาย มีความอ่อนนุ่ม ควบคุมวัชพืชได้ดี เป็นต้น การบริโภคข้าวพื้นบ้านและการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านให้มีธาตุเหล็กสูงขึ้น จะช่วยลดปัญหาการขาดธาตุเหล็กของเด็ก โดยเฉพาะในชนบทอันห่างไกลได้ และข้าวพันธุ์พื้นบ้านเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์ กข. การปลูกไม่ต้องใช้ปุ๋ยและยา เพราะทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เมื่อรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วนั้น จะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6Xj1V6MWjd0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวพื้นเมือง ของดีเมืองอุดร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง