ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ขนมไทยแม่ทองเติม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รณวร อังกินันทน์
เจ้าของผลงานร่วม เขื่องวิทย์ เจนปรมกิจ , รฐนนท์ ศรีรอด , สายธาร อร่ามทวีทอง , ก้องกาญจน์ แก้ววิเศษ , ปภัสพงศ์ ศรีสิทธิพจน์ , มนตรี ลิขิตพิริยะ , มุตตา พิทยายน , วรุณ น้อมจิตเจียม , วิลาสินี มานะนิตย์
คำสำคัญ ขนม;ของหวาน;ขนมไทยแม่ทองเติม
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิจัยขนมไทยร้านแม่ทองเติม เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี จากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ 31-40 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา พบว่า วัยรุ่นซื้อจากร้านสะดวกซื้อมากที่สุด วัยผู้ใหญ่ซื้อจากตลาดนัดมากที่สุด และทุกวัยซื้อจากซุปเปอร์มาร็เก็ต ด้านโปรโมชั่นที่ชอบมากที่สุดคือ ซื้อขนม 10 ชิ้น แจกฟรี 1 ชิ้น ด้านบรรจุภัณฑ์ชอบมากที่สุดคือ กล่องพลาสติกที่ทางร้านใช้อยู่ ส่วนขนมจัดชุด ชอบมากที่สุดคือ ขนมไทยมงคล 9 ชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=NKV_pn6EUR4
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ขนมไทยแม่ทองเติม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง