ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องบินขนส่ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัทการบินไทย
คำสำคัญ การขนส่ง
หน่วยงาน บริษัทการบินไทย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สินค้าหลักที่นิยมขนส่งผ่านทางอากาศ คือสินค้าประเภท IT เช่นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สินค้าประเภทวัตถุอันตราย รวมถึงสินค้าเกษตรกรรม เช่นผักสด ผลไม้ ดอกไม้และสัตว์มีชีวิต โดยปัจจุบันมีการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ตัน การขนส่งเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่มีการนำเครื่องบิน Cargo พิเศษ 2 ลำมาใช้ขนส่ง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 50 % ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งไทย เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=eTsam1KT8Z4
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เครื่องบินขนส่ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง