ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นักข่าวพลเมือง การจัดการน้ำบ้านผาชัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กมล หอมกลิ่น
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;บ้านผาชัน
หน่วยงาน มูลนิธิสื่อสร้างสุข
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แม้ว่าบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำโขง แต่ด้วยภูมิศาสตร์ชุมชนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่หน้าผาสูงทำให้ในอดีตชาวบ้านมีปัญหา เรื่องน้ำกินน้ำใช้ “แอร์แว” จึงเป็นวิธีบริการจัดการน้ำ หรือเรียกว่าเป็นวิธีลำเลียงน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง โดยวิธีนี้คนในชุมชนร่วมกันคิดค้น จากภูมิรู้ของคนพื้นถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=swZpbdmTOIk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นักข่าวพลเมือง การจัดการน้ำบ้านผาชัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง