ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการประเภทโปรแกรมหรือซอฟแวร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวศิราณี ยิ้มเสงี่ยม
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวตรีรัตน์ สิทธิเวช , นางสาวอาทิคย์ นางงามสำโรง , อาจารย์แสงเพชร เจริญราษฎร์
คำสำคัญ เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการ;โปรแกรม
หน่วยงาน โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โปรแกรมภาษามือไทยผู้สูญเสียทางการพูดไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้มีโปรแกรมปราศรัยโดยใช้สัญลักษณ์รูปในการสื่อความหมายเช่นถ้าคลิกรูปประตูก็จะเป็นการเปิดประตู นอกจากนี้ยังมีภาพสัญญาลักษณ์อื่นๆเช่นวันนี้มีอะไรทำ ทานข้าวหรือยังเพียงแค่ผู้พูดไม่ต้องออกเสียงใดๆเพียงแค่คลิกเม้าไปที่ภาพก็พอนอกจากนั้นมีคำพูดที่ใช้บ่อยๆเช่นสวัสดี ขอบคุณ ใช่ ไม่ใช่เอาไว้ด้านล่างของโปรแกรมด้วยแม้ว่าผู้พิการจะไม่ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วๆไปแต่อย่างน้อยก็ยังมีสถานที่และบุคคลที่ให้โอกาศเขาในการพึ่งพาตนเองให้มีเสถียรภาพพอต่อการดำรงชีวิตได้ในโลกใบนี้ได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ที่ได้รับการเติมเต็มในด้านความคิดอ่านและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นคน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=l_yLKIfKnug
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการประเภทโปรแกรมหรือซอฟแวร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง