ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แว่นตาช่วยผู้ป่วยอัมพาต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาย นพมงคล เฉิดฉาย
คำสำคัญ แว่นตา;ผู้ป่วยอัมพาต
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แว่นตาสั่งงานเพื่อผู้ป่วยอัมพาต หรือคนพิการส่วนแขนขา แต่ยังหันคอได้ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7RyjwicqC2w
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แว่นตาช่วยผู้ป่วยอัมพาต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง