ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำสำคัญ ผลกระทบ;การใช้คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เป็นการทำวิจัยผลกระทบจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม มลภาวะและคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้านการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=26Kvl2oo8E0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง